Névadónk: Babos József

1892-1957


Babos József, Fertőd Babos József 1892.február 28-án született.
Tanítói dinasztia tagja, több mint egy évszázadot ölel fel Fertőd történetében. Édesapja 1873-ban kezdte tanítói hivatását, amelyet csaknem ötven éven át végzett Süttörön.
Az elemi iskola hat osztályának elvégzése után az 1902-1905-ös tanévben kezdte meg tanulmányait a soproni bencés gimnáziumban, majd a pápai Állami Tanítóképző Intézetben tanult tovább. Okleveles tanítóként először Peresztegen, Petőházán, majd 1905-től szülőfalujában Süttörön osztálytanítóként, kántortanítóként, 1930-tól igazgatóként szolgálta a rábízottakat.
Megbízólevele szerint dolga volt: „a misék, litániák, temetések elvégzésénél segítkezni, orgonajátékkal az énekkar vezetésével az ünnepélyességeket fokozni.”

1929.októberétől megyés püspöki megbízatással a fertőszéplaki tankerület iskolaigazgatói feladatait is ellátta.
Egész életét szülőfaluja szellemi életének fellendítésére fordította, Lakásán fogadta volt növendékeit és mindazokat akik közügyeik intézésére megkérték, Végrendeleteket írt, kérvényeket fogalmazott hivatalokhoz, gyámügyeket segített intézni...
A téli hónapokban előadásokat szervezett és tartott új mezőgazdasági eljárásokról, tájékoztatta az érdeklődőket. Lehetőségei szerint segítséget nyújtott a továbbtanulóknak, magánkönyvtára mindenki előtt nyitva állt. Népszínműveket, a karácsonyi ünnepek alkalmából betlehemes játékokat adtak elő. Alapító karnagya volt a süttöri férfikarnak, amely országos versenyeken is jól szerepelt, Zenei munkásságának a fertődi helytörténeti kiállítás is emléket állított. /Fertőd, Madách sétány 1.Muzsikaház/

A közélet vezetője, igazi „lámpás” volt.

A falu népe megbecsüléssel tekintett rá, fáradhatatlanul végzett munkája miatt. Az iskolák államosítása után az akkori rendszer vezetői elvárták volna, hogy önként mondjon le kántortanítói teendőiről. „….. az én elődeim Mária Terézia óta ott ültek az orgonánál, nem hagyom el őseim hagyományát….” Mondta a ma még élő tanú, Varga Elek emlékezete szerint. Ezt követően a véget nem érő politikai zaklatások megrendítették egészségét, 1951-ben nyugdíjba vonult.
Az utókor háláját, szeretetét és megbecsülését fejezheti ki azzal, ha a négy évtizeden át megbecsülésnek örvendő tanító, karnagy emlékét szívében megőrzi, továbbá a Fertődi Általános Iskola felvehetné nevét.

Fotógalériánkból

Hit- és erkölcstan

2020. május 18. | 1 db kép

Mesemondó verseny

2019. november 7. | 20 db kép

Sport tábor 2019

2019. július 1. | 19 db kép
Babos József Általános Iskola, Fertőd

© 2011 | Babos József Általános Iskola, Fertőd

Cím:

9431 Fertőd, Madách sétány 2/B.

E-mail cím:

iskola@fertod.hu

Telefon:

(36) 99/370-914