A Fertődi BJT Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány közösségfejlesztő programjai a társadalmi szerepvállalás erősítéséért

a kedvezményezett neve: Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

a projekt címe: A Fertődi BJT Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány közösségfejlesztő programjai a társadalmi szerepvállalás erősítéséért

a szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt tartalmának bemutatása:

A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány 2010 óta működik. Alapvető célunk a népi hagyományok ápolása és megőrzése, továbbá a Fertődi BJT Ált. Isk. tanulói számára minél szélesebb körű támogatás biztosítása a testi, szellemi fejlődés, a sportolási lehetőségek, a tanulmányi jutalmazás, az ösztöndíjak létrehozása, az adományozás, az oktatásához szükséges eszközállomány bővítésének és fenntartásának területein.

Alapítványunk 2013 júniusában 10 millió forintot nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok–lokális színterek” c., TÁMOP-6.1.2-11/1 kódszámú pályázati kiíráson. A tervezett tevékenységek 2013.09.01–2014.08.31 között valósultak meg az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése érdekében. A pályázat fontos célja volt az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, a cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás megtanítása, az egészség összekovácsoló erejének bemutatása a közösségi aktivitások, a partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek kialakításában és fenntartásában.

Jelen projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósítását a Fertődi BJT Ált. Isk. eszközparkja és infrastruktúrája által biztosított lehetőségek felhasználásával kívánjuk elérni. A tevékenységek lebonyolításhoz szükséges humán erőforrás az alapítvány tagjai, azok családjai és önkéntesek bevonásával biztosított.

Alapítványunk a projekt célkitűzéseként jelöli meg közösségünk–ezen belül a fiatalok és az idősebb generáció–aktivitásának, szervező erejének fejlesztését, az önkéntességre való hajlandóságának növelését. Célunk a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok összetartásának erősítése, és helyi önkéntes programok megvalósítása.

Elsődleges célcsoportunk–a fiatal és az idősebb generáció–akik aktívan bevonhatók a közösség életébe. Megszólításukat szórólapokon, plakátokon, a helyi újságban, a honlapon keresztül, ill. személyes megszólítással tervezzük.

Célunk, hogy megvalósítandó tevékenységeinkkel elősegítsük a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A projekt szakmai megvalósítói számára önálló, a szakmai fejlődésüket segítő tudás megszerzése saját finanszírozású önképzés keretében számítógépes tanfolyam, távoktatás, online képzések útján.

Tréningek szervezése a társadalmi integráció és együttműködés területein-tehetséggondozás, felnőttképzés, drog prevenció, egészségmegőrzés, stb. témákban. Célunk a fiatalok felelős életre nevelése és az idősebb generáció társadalmi aktivitásának növelése.

A generációk közötti kapcsolattartást, együttműködést és kommunikációt támogató rendezvények szervezése a nemzeti értékek megőrzésének jegyében. A hagyományőrző ünnepek-Hősök napja, Aradi vértanúk, okt.23, jún.4 -Trianon, Márton nap, karácsony, farsang, húsvét-megrendezésében nagy szerepet kapna a fiatal és az idősebb generáció. Célunk, hogy a fiatalok az időskorúak által megőrzött hagyományos értékek alapján tevékenyen részt vegyenek a tradíciók továbbörökítésében. A közös élmények által közelíthetne egymáshoz a két nemzedék.

Gyereknap szervezése a családok megerősítése jegyében, fiatalok önkéntes munkájának igénybe vételével, amely a felelős életre nevelést célozza meg.

„Világörökség”–kerékpártúra szervezése az idősebb generáció aktív bevonásával valósul meg. Alapítványunk „Fertő-parti legendák nyomán” címmel indított egy programsorozatot, mely keretében hagyományainkat, jeles ünnepeinket kívánja méltóképpen megünnepelni.

Különböző nemzedékek számára a közösségi aktivitás erősítését célzó tevékenységek–kirándulások-szervezése. Az utazások és programok célja a fiatal és idősebb generáció látásmódjának összevetése, a régi és a mai kor értékeinek megismerése, a nemzedékek közötti kommunikáció hatékonyabbá tétele, a kulturális és társadalmi különbségek csökkentése.

Szakmai fórumok szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében.

A projekt keretében tervezett programjaink nagy része–hagyományőrző ünnepek, gyereknap, kirándulások–az elmúlt években már megrendezésre kerültek. Sikeres lebonyolításuk és az érdeklődés folyamatos növekedése biztosítja a jövőbeni fenntarthatóságot. A fenntartási időszakban az előírt programokat önerőből, vagy egyéb forrásokból tervezzük megvalósítani. A projekt keretében megcélzott önkéntesség és a nemzedékek összehozása további sikeres rendezvényeket ígér a jövőben.

Alapítványunk a projekt keretein belül 63 alkalommal valósítana meg rendezvényt, programot. A megvalósult találkozások száma a megvalósítási időszak végére eléri az 5000 főt.

A 2018.04.10. napjával kihirdetett Felhívás módosítást követő, egyszerűsített elszámolásra történő átállást tartalmazó szerződésmódosítás mellékletét képező „Projektenkénti egységköltség” segédtábla tartalmazza a projektben vállalt szakmai tevékenységeket, ill. azok ütemezését.

a projekt befejezési dátuma: 2020. április 01.

a projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00089

Babos József Általános Iskola, Fertőd

© 2011 | Babos József Általános Iskola, Fertőd

Cím:

9431 Fertőd, Madách sétány 2/B.

E-mail cím:

iskola@fertod.hu

Telefon:

(36) 99/370-914